Veelgestelde vragen

Waarom een sneltest?


Vanwege een toenemend aantal Corona besmettingen laten steeds meer mensen zich testen bij de GGD. Afhankelijk van de testlocatie loopt de wachttijd medio oktober 2020 op van enkele dagen tot zelfs een week. De uitslag van de PCR-test, die door de GGD wordt uitgevoerd, duurt 1 – 2 dagen. Totdat de uitslag bekend is, moet men (en eventuele gezinsleden) in quarantaine.

Voor u, uw gezin en uw bedrijf betekent deze wachttijd tijdverspilling of productiviteitsverlies, want hoe de procedure ook verloopt, u verliest dagen voordat u de juiste beslissing kunt nemen.
Bij onze Drive Trough locatie in Houten nemen wij voor u een Covid-19 sneltest af waarbij u na 15 minuten de uitslag krijgt. Zo willen wij bijdragen om tijdens deze pandemie een klein deel van dit grote maatschappelijke probleem voor u weg te nemen.
Hoe wordt de test afgenomen?


Wij maken gebruik van de Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test. De test bestaat slechts uit een ‘neus swap’ en zal worden afgenomen door medisch getraind personeel (veelal artsen in opleiding, (oud) verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding en co-assistenten) onder supervisie van dokter van Dorst. Terwijl u in de auto blijft zitten met uw raam open wordt er een diepe nasopharyngeale (neusachterwand) swab bij u afgenomen. Dit kan een hoestprikkel of tranend gevoel veroorzaken. Het afgenomen materiaal wordt vermengd met een vloeistof waarbij de uitslag vervolgens na 15-30 minuten ter plekke kan worden afgelezen. Hiervoor is geen laboratorium nodig. Zie voor meer info:
Is de test betrouwbaar?


Wij maken gebruik van de Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test. Deze test is CE-gemarkeerd. O.b.v. de beschikbare onderzoeksresultaten adviseert het OMT positief over de inzet van deze test. De betrouwbaarheid komt bij (milde) klachten overeen ten opzichte van de PCR-test die wordt gebruikt door de GGD. Sensitiviteit: 85,3% Specificiteit 99,6% (bron RIVM:status en resultaten). Er zijn echter nog geen gegevens bekend hoe betrouwbaar de sneltesten zijn voor mensen zonder klachten of in een heel vroeg stadium van Covid-19. Voor hen is het informatief als de sneltest positief is, maar niet als de uitslag negatief is. Daarom wordt geadviseerd mensen zonder klachten in principe niet te testen, tenzij er sprake is van een uitbraaksituatie in het bedrijf. In dat geval adviseert het OMT regelmatig te testen, in ieder geval binnen 4 dagen. De sneltest die wij gebruiken is vooralsnog de best bruikbare methode om onnodig werkverzuim bij mensen met milde klachten te beperken. Uitgangspunten bij het inzetten van de antigeen sneltesten zijn: Testen van (ernstig) zieke mensen in het kader van een zorgvraag (in de kliniek, huisartsenzorg) gebeurt bij voorkeur met PCR of PCR in combinatie met een sneltest. Testen bij personen met een groter risico op complicaties gebeurt bij voorkeur met PCR. Met name een negatieve testuitslag van een sneltest dient met een PCR bevestigd te worden, omdat een fout-negatieve uitslag grote gevolgen kan hebben. Dit geldt ook voor mensen die werkzaam zijn met of direct contact hebben met personen met risico op een ernstig beloop (zorgmedewerkers en mantelzorgers) en voor personen met klachten die opgenomen worden in een zorginstelling). Bij personen met klachten of met bekende blootstelling hoeft een positieve test niet bevestigd te worden door een PCR van de GGD. Voor screening in het kader van infectiepreventie bij de zorg voor kwetsbaren kunnen antigeentesten overwogen worden MITS ingebed in een specifiek test- en PBM-beleid. Testen bij personen met milde klachten ten behoeve van voorkomen van verdere verspreiding kan in veel gevallen worden gedaan met antigeensneltesten. Testen bij personen zonder klachten en zonder bekende blootstelling gebeurt bij voorkeur pas als grootschalige eenvoudigere sneltesten beschikbaar zijn en na validatie- en implementatiestudies. Voor deze groepen is het gebruik van antigeentesten informatief als de test positief is, maar niet als de uitslag negatief is. Een specifiek risico is dan het ten onrechte aannemen dat men niet besmettelijk is als personen vroeg in de infectie worden getest. Om dit te voorkomen, zouden antigeentesten vaker herhaald moeten worden, of negatieve testen moeten alsnog met een PCR worden getest. Bronnen: Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/10/14/advies-antigeensneltesten Stand van zakenbrief COVID-19 27-10-2020 Minister de Jonge Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stutus validatie SARS-COV-2 antigeen sneltesten, dataverzameling en rapportage door RIVM, Centrum Infectiebestrijding, Bilthoven, 26-10-2020 Science Direct: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653220303206
Kan het voorkomen dat de uitslag van de sneltest verschilt met de PCR van de GGD?


Ja dat kan, alhoewel uit de meest recente onderzoeken blijkt dat de testen bijna 100% overeenkomen kan het zijn dat er verschillende uitslagen ontstaan.
Wat moet ik doen na een test-negatieve uitslag?


Dat betekent dat er bij u op het moment dat u werd getest geen COVID-19 is aangetoond. Als u geen of milde klachten heeft kunt u blijven werken. Als u in quarantaine zat vanwege een contact met een COVID-19-patiënt, blijf dan de resterende dagen van de quarantaineperiode wel thuis of overleg met uw werkgever. Blijf u vooral houden aan de regels die voor iedereen in Nederland gelden: houd 1,5 meter afstand van mensen die niet bij u in huis wonen, was regelmatig uw handen en hoest en nies in uw elleboog.
Krijgt u nieuwe klachten die kunnen passen bij een infectie met het coronavirus, of zijn uw klachten verergerd nadat u getest bent? Blijf dan thuis en maak opnieuw een afspraak om u te laten testen. Dat mag wederom een sneltest zijn. Neem bij ernstige klachten telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost.
Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
Wat moet ik doen bij een test-positieve uitslag?


Helaas lijkt u besmet te zijn met COVID-19, u krijgt het advies om gelijk in quarantaine te gaan. U moet thuis blijven omdat u besmettelijk kunt zijn voor anderen.
Alle mensen die bij u in huis wonen moeten ook thuis blijven.
Zij zijn misschien door u besmet met het Corona-virus.
Zo kan het virus niet verder verspreiden. Hieronder staan regels waaraan u zich moet houden.
Het kan soms best moeilijk zijn.
En het heeft invloed op uw gewone leven.
Maar het is wel belangrijk dat u de regels volgt.
Wanneer mag u weer naar buiten en bezoek ontvangen?
U mag pas weer het huis uit en bezoek krijgen als u: 7 dagen geleden ziek werd én 24 uur geen klachten meer heeft van het Corona-virus. Sommige mensen mogen pas naar buiten en bezoek ontvangen als ze langer dan 14 dagen geleden ziek werden. De GGD kan u hier meer over vertellen als ze contact met u opnemen. Mag u weer het huis uit? Volg dan de algemene regels tegen het Corona-virus van de overheid. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Regels voor andere mensen die in uw huis wonen Alle mensen die bij u in huis wonen moeten 10 dagen thuis blijven.
Ook voor hun zijn er leefregels, deze kunnen ze nalezen op lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten.
Het is belangrijk dat ze deze regels volgen.
Zo kan het virus niet verder verspreiden. De mensen die bij u in huis wonen mogen geen bezoek ontvangen. Voor u geldt ook blijf thuis en ontvang geen bezoek: U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk. U mag wel in uw tuin of op uw balkon zitten. Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische hulp (bijvoorbeeld huisarts, GGD). Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Heeft u medische hulp nodig?
Ga dan niet direct naar de huisarts of het ziekenhuis. Bel dan eerst met uw arts. Vertel aan de arts dat u het Corona-virus heeft en thuis bent. Hoe ga ik met de mensen om die bij mij in huis wonen? Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u ook en u slaapt alleen. De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer. U bent zo weinig mogelijk bij andere mensen in huis in de buurt. U blijft op 1,5 meter afstand van andere mensen in huis. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks. Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen. Gebruik uw eigen tandenborstel. Gebruik uw eigen aparte handdoeken. Heeft u meer badkamers en WC’s in het huis?
Gebruik dan een andere WC en een andere badkamer dan de mensen die bij u wonen. Heeft u 1 WC en 1 badkamer in huis die u deelt met anderen?
Maak dan de WC en badkamer elke dag schoon. Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag 30 minuten een raam open. Zo komt er frisse lucht binnen. Hoesten en niezen in uw elleboog en handen wassen Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd: na hoesten en niezen nadat u op de WC bent geweest na het schoonmaken en opruimen voor het koken en eten. Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek? Hoest dan in uw elleboog. Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek in de afvalbak. Was daarna uw handen. Zorg voor een schone kamer Blijf zoveel mogelijk in een aparte kamer. Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag 30 minuten een raam open. Zo komt er frisse lucht binnen. Maak de badkamer en de WC elke dag schoon. Maak ook de kraan, lichtknoppen en deurklink schoon. Was daarna uw handen met water en zeep. Zorg voor een schoon huis Als het kan, maak dan uw eigen kamer en badkamer schoon. De mensen bij u in huis maken de andere kamers in het huis schoon. Maak eerst de dingen die u veel gebruikt elke dag, zoals nachtkastjes, deurklinken en lichtknoppen schoon. Maak eerst met gewoon schoonmaakmiddel schoon. Maak daarna alles wat u veel aanraakt met uw handen met bleekwater schoon. Zoals de doorspoelknop van de wc, deurklinken en lichtknoppen.
Pak hiervoor een emmer met 5 liter water. Doe hier een koffiekopje bleekwater in. Bleekwater kunt u in de supermarkt kopen. Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was. Was daarna uw handen met water en zeep. Zorg voor schone spullen Zorg dat andere mensen uw poep, spuug, snot, zweet en plas niet aanraken. Gooi uw wasgoed in een aparte wasmand. Doe de was op 40 graden of warmer in de wasmachine. Was met een heel wasprogramma en normaal wasmiddel. Doe uw afwas in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma of doe uw afwas apart van de andere afwas, met afwasmiddel en heet water. Gooi uw afval in een aparte afvalzak in uw eigen kamer. De zak mag gewoon in de (grijze) afvalbak voor het restafval.
Het lukt mij niet om een afspraak in te plannen via de site.


Wilt u via onderstaande link nog 1x willen proberen te reserveren vanaf een computer?
maak een afspraak
Mocht het toch niet lukken bel of stuur ons een e-mail met uw voorkeurstijdsstip.

Ik heb geen bevestiging van mijn afspraak ontvangen.


Het zou kunnen zijn dat onze bevestigingsmail in uw SPAM-box is terecht gekomen of om een andere reden niet bij u terecht is gekomen. Geen nood, ook op basis van uw bankafschrift en kenteken laten wij u gewoon toe op het door u geselecteerde tijdslot.
Kan ik ook een schriftelijke bevestiging van de uitslag ontvangen?


Als u een schriftelijke bevestiging van de uitslag nodig heeft dan kunt u deze ontvangen. Let wel op want dit kan vanwege het beschermen van uw persoonsgegevens enkel indien u dit ter plekke bij het horen van de uitslag aangeeft en hierbij uw ID-bewijs toont. Naderhand kunnen wij dit niet meer voor u regelen want wij kunnen dan niet meer aantonen wie er in uw auto heeft gezeten.
Geven jullie ook reisverklaringen af?


Ja, om uit te reizen vanuit Nederland is deze verplicht. Voor reizen naar het buitenland kunnen wij geen garanties geven. U bent zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of deze test geaccepteerd wordt door het land van uw keuze.
Met welke voertuigen ben ik welkom?


Wij ontvangen u bij voorkeur in een personenauto. Bestelwagens zijn ook welkom, met de scooter of fiets bent u met een mondkapje op ook welkom. Echter is dit vanwege de vele auto’s geen aanrader.
Kan ik een verzamelfactuur ontvangen?


Als u als bedrijf een verzamelfactuur wenst te ontvangen en/of uw medewerkers niet wilt vragen om de test voor te schieten, dan kunt u vouchers kopen. Als u dat wilt sturen wij u een factuur voor 10 vouchers, u ontvangt van ons dan een code die 10x gebruikt kan worden. Uw medewerkers kunnen dan zelf een afspraak inplannen of u kunt dit voor hen verzorgen. Indien u hier gebruik van wilt maken hebben wij enkel uw bedrijfsgegevens nodig die u ons kunt sturen via info@uitslagdirect.nl. Binnen een dag ontvangt u dan de voucher-codes.
Mogen wij ook samen in een auto komen?


Het is voor ons geen enkel probleem als er twee mensen in een auto tegelijk moeten worden getest. Plan hiervoor wel twee afspraken in en let op dat bij een mogelijke vaststelling van het Corona-virus bij een van de passagiers volgens de richtlijnen van het RIVM de ander ook in quarantaine zal moeten.
Is een test mogelijk als je geen klachten hebt?


Ja, dit is mogelijk en met name bedoeld voor als u nauw contact heeft gehad met een corona-patiënt. Let hierbij wel op dat de test het meest betrouwbaar is op dag 5 na het contact met iemand die het corona-virus heeft. U kunt zich ook eerder laten testen, maar dan adviseren we op dag 5 of bij ontstaan van klachten nogmaals te testen. Toont de test op dag 5 geen virus aan dan mag u direct uit quarantaine. Is de test positief dan treden de regels voor corona positief-getest in werking.
Kan ik de boeking annuleren?


De boeking is uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Binnen 24 uur geldt het volgende: Uw test is op naam gereserveerd en het is een speciale bestelling. De test is niet te annuleren en een terugbetaling is niet mogelijk. U kunt de test dus ook niet annuleren als u ziek bent, door overmacht niet kunt komen, er een uitreisverbod is waardoor u de test niet meer nodig hebt of om een andere reden uw test niet kan doen. Hierom vervalt uw herroepingsrecht daar dit een speciaal product is.

Bedankt voor de inzending!